EDC Onyx Black 0529

EDC Onyx Black 0529

The 2022 GMC Yukon in Onyx Black.