2021-yukon-mp-teak-shale-21PGYK00045

2023 GMC Yukon & Yukon XL